Jacobs, Diny

Diny

Diny

Jacobs

17-1-1933, Escharen

14-1-2005, Zeeland

71

Sjef van der Ven

5.2.6

Bidprentje Diny Jacobs
Bidprentje Diny Jacobs