Gaal, Johannes van

Johannes

van Gaal

28-2-1906, Escharen

20-4-1989,

83

Escharen

Henrica Josephina Opsteeg

4.24.3

Bidprentje Johannesvan Gaal
Bidprentje Johannesvan Gaal