Meggelaars, Johannes Cornelis

Johannes Cornelis

Jan

Meggelaars

6-9-1928, Langenboom

27-1-1956, Nijmegen

27

Diena van Aarle

15-8-3

Bidprentje Johannes Cornelis Meggelaars
Bidprentje Johannes Cornelis Meggelaars